Pamětní deska

Odhalení pamětní desky

Foto z odhalení desky: Pavel Veselý